"Rosa Nera"
Marbre noir Maquina. Base: Marbre blanc di Altisssimo (Carrara). A: 20 cm. Ca 1997