Huile sur toile, Maria Papa Rostkowska, 40 x 60 cms, 1963.
Oil on canvas, Maria Papa Rostkowska, 40 x 60 cms, 1963.